Nutida konst på auktion. En debatt på auktionsverket. 11 okt 2013

Lyssnade igår på en debatt på auktionsverket med rubriken Nutida konst på auktion.
Panelen bestod av Meta Isaeus-Berlin, konstnär, Clemens Poellinger, kulturjournalist SvD,
Tom Böttiger, konstsamlare, Björn Wetterling, gallerist, Niclas Forsman, VD Stockholms Auktionsverk,
Moderator: Karolina Bertorp, Moderna Samlare.

Diskussionen cirkulerade mycket kring relationen gallerist – auktionsverk, konstnär – auktionsverk,
och hur parterna såg på ett sådant samarbete. Alla var mer eller mindre positivt inställda till en utveckling åt det hållet.
Björn Wetterling befarade dock att de små gallerierna försvinner på sikt och några få stora kommer att dominera.

Ett par egna reflektioner. Mycket lite talades om konstpubliken. Vad vinner den? Kommer inte det breda konstutbudet att utarmas?
Vad händer med konstnärerna?  Är intge risken att bara ett ytterst fåtal kommer att lanseras via auktionsverken. De mest för stunden kommersiellt gångbara?


Skriv din kommentar