Lars Göran Nilsson, Osynlig tillbaka

Förord Alida Ivanov
56 sidor

 

Det började med ett antal paket, lite drygt hundra till antalet. När de staplades i ett rum för det tankarna till arkivering och samlande. På ovansidan är det nedtecknat ett antal berättelser. Det uppstår ett kartotek över händelser som är sakligt återgivna. Det handlar om återblickar, påminnelser och tilldragelser som har karaktären av noteringar snarare än litterär text. Jag ser det till och med som verbala bilder. Jag härbärgerar minnen och blir någon sorts arkeolog i händelser. Jag återger saker som inträffar i de tidiga åren och är mån om att vara trogen mitt minne och befriad från spekulation och tolkningar. Det krävs en viss närläsning för att ta till sig texterna, man får böja sig över kartonglocken. Bilderna på väggarna löper som en fris i rummet och vävs in i installationen-

Lars Göran Nilsson


Skriv din kommentar