WIP konsthallsinbjudan på engelska

Fick en inbjudan via ett mail från Wip Konsthall till en utställning av Azat Sargsyan.
Jag blev mycket förvånad när jag konstaterar att både inbjudan och presentationstext är på engelska. Man frågar sig vilken publik man riktar sig till? Det borde vara en plikt för en kulturarrangör att försöka nå en så stor svensk publik som möjligt. Om man absolut vill presentera sig på ett främmande språk så ska den även finnas på svenska. Ofta har ju kulturinstitutioner bidrag från kommuner och landsting. Jag vet inte hur det är i det här fallet men är det så så ska ju alla skattebetalare ha tillgång till aktiviteter av den här typen. Jag tror mig veta att också Svenska Akademien har uttryckt att vi ska värna att det svenska språket används i sammanhang som detta.


Skriv din kommentar