Risberg, Västerbotten

Framöver kommer jag att då och på den här bloggsidan visa några av de bästa utställningar jag visat.
Jag kommer att börja med en utställning jag gjorde sommaren 97, 98 och 99 i Risberg, Västerbotten.

Jag hade ett hus i byn som har 7 bofasta personer året runt. På sommaren tillkommer ett antal personer som bebor de hus som omvandlats till sommarbostäder. Byn ligger i Norsjö kommun 7 mil från Skellefteå ca 14 mil från Umeå. Man närmar sig byn  genom ett typiskt norrländskt skogslandskap praktiskt taget hela vägen från kusten. Men när man kommer uppför backen in mot byn öppnar sig ett fantastiskt landskap med sjöar och ängar. Det första huset man stöter på är Risbergs gamla skola som numera används som samlingspunkt för områdets jaktlag men också för andra byaaktiviter t ex som bönhus.

Sommaren 1996 fick jag en idé att använda skolan till att göra en konstutställning så jag gjorde en inspektion av båda våningarna och kunde direkt konstatera att den nedre våningen innehöll två stora ljusa vackra rum med högt i tak. Den övre våningen med golvet täckt av sågspån och diverse gamla skolatiraljer. Rummet var öppet ända till Nock. Jag bedömde direkt att här kan man göra något väldigt bra.

Jag tog kontakt med byns äldste och frågade  om det kunde vara möjligt att få använda skolan för att göra en utställning nästa år 1997. Jag fick direkt på stående fot ett tydligt Ja. Det behövdes inga vidare konsultationer utan det var bara att sätta igång planeringen.

Nu var frågan . Vilka konstnärer ska vara med? Jag tänkte mig att göra det lite enkelt för mig själv  och  inbjuda konstnärer som jag tidigare samarbetat med. Mycket med tanke på att budgeten var väldigt begränsad.

Jag arbetade hela vintern med projektet och alldeles i slutet på juni lastade jag en stor täckt släpvagn med hela utställningen och transporterade den upp till Risberg.

Det var en fantastisk känsla att se det färdiga resultatet. Och det väckte stort intresse från massmedia. Vi fick artiklar i alla lokala tidningar men även Tv4, Sveriges radio och DN vilket gjorde att vi också fick ett starkt publikt gensvar.
En stor insats gjorde byns innevånare som hjälpte till att bygga om och göra i ordning vindsvåningen.
Byn skötte också servering och andra diverse göromål.

Publiksiffran den första utställningen blev ca 2 000 personer den tredje utställningen 1999 besöktes av 3000 besökare. Vi hade egentligen ingen aning om ifall vi skulle få någon publik alls med tanke på de långa avstånden.

Här nedan kan du se några bilder från utställningarna.


Skriv din kommentar