PG Thelander

Kvinna – Man på stol. Färgetsning, 1977, signerad och numrerad,>br< upplaga 100 ex 130 x 88 cm>br<
.NETpris 4 000 kr


Skriv din kommentar