Mikael Kihlman på galleri Blå i Gärsnäs

Mikael Kihlmans utställning  Utsnitt  öppnade idag på galleri Blå i Gärsnäs.
Han visar där Torrnål och Mezzotint från 1986 – 2015. Mikael Kihlman är en grafiker som behärskar hantverket till praktiskt taget fulländning. Det skymmer inte den konstnärliga kvalitén. Tvärtom kan han utnyttja sin långa grafiska erfarenhet  på ett sätt som ger hans arbeten en mystik och stämning och som gör dem så djupt intressanta. De innehåller stillhet, rörelse, ljus,  mörker  som ofta möts samtidigt.  Hans stora format som  känns mycket unika i dagens konstvärld  förstärker och breddar blicken och skapar närhet på ett sätt som inte ett foto eller målning  kan göra.

Karl Haskel inviger utställningen. Mikael Kihlman till höger

Karl Haskel inviger utställningen. Mikael Kihlman till höger


Skriv din kommentar