Lars Arvidsson på Konstforum i Norrköping


Skriv din kommentar


Jag har alltid beundrat Lars Arvidssons arbeten både hans måleri och hans grafik och då speciellt hans träsnitt. Det är en mycket känslig teknik som inte tillåter några misstag. Skär man fel måste man helt tänka om motivet eller också kassera det utförda arbetet..
Jag vet inte exakt vilka motiv målningarna har som han kommer att visa i Norrköping men de är oftast inspirerade från naturen och med ljuset, speglingar och strukturer som ingående element. De balanserar mellan det figurativa och det abstrakta vilket gör dem än mer intressanta.