INFORMATION OM WEBBSIDAN

Denna webbsida är ännu inte helt klar. Det fattas en del uppgifter på konstnärer och konstverk. Det gäller framför allt under Samlingen och Konstböcker. Sidan kommer successivt att kompletteras. Hör gärna av dig om du har synpunkter och tips på förbättringar.
Anders Lundmark


Skriv din kommentar