Gallerirummets betydelse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

För att kunna skapa en riktigt stark utställnng förutsättes  först och främst att den innehåller bra konst som vill något. En annan faktor som kan påverka utställningen och tillföra den energi är rummets utseende och  proportioner, dvs förhållandet
mellan längd bredd och höjd.  Är de måtten i rätt balans mellan varandra så kan något extra uppstå för betraktaren.
Ett rum med bra proportionen ger möjlighet att skapa ”samtal” mellan verken i rummet. Det första jag brukar göra när jag besöker en utställning är att jag går in en bit i rummet och stannar där för att känna om något händer, om det här extra uppstår. Tyvärr har många gallerier inte den typen av rum som erbjuder denna möjlighet att låta konstverken samtala med varandra. Jag var med att på 80-talet att utveckla en  småkyrka med plats för ca 150 personer. Den arkitekt jag samarbetade med var Rolf Bergh, en av de främsta kyrkoarkitekterna i Sverige. Han lärde mig hur viktig rummets form är för att uppleva ljud, ljus och gemenskap.  Och samma gäller i en gallerilokal att kunna visa de kvalitéer som finns i verken. Kanske något att tänka på.


Skriv din kommentar