Eva Jacobson på Konstakademien

Idag lördag den 26 februari har Eva Jacobson vernissage på Konstakademien. Utställningen har titeln AFFEKT
med underrubriken. ett häftigt plötsligt inträdande och vanl. kortvarigt känsloförlopp.
Exempel: vrede, jubel, skräck, blygsel, sorg.

Så här säger Eva Jacobson om vad som intresserar henne:
Det halvdana, ofullständiga och ofullbordade, opolerade ytor,
förvirring, misslyckanden, det som blir över, sångerna som ingen
skrivit, texter jag inte förstår, platser jag inte känner, det som alltid
glider undan och som inte kan formuleras på ett begripligt sätt, det
som nästan inte är något, allt det vi inte äger, det vi inte kan köpa,
saker och ting som flyr, fallandets geometri, känslornas topografi,
gliporna, vecken, affekterna och bagaget.

Vägra förklara
låta det ogripbara
vara ifred

Vägra mäte
låta det oändliga
vara ifred

Vägra överhuvudtaget
låta det hela
vara ifred

E. Jacobson Midsommarkransen 2011


Skriv din kommentar